مسجد جامع فهرج يزد

مسجد جامع فهرج

استان : يزد

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

مجتمع تجاری،تفریحی ستاره یزد يزد

مجتمع تجاری،تفریحی ستاره یزد

استان : يزد

دسته بندی : مرکز خرید

آبشار دره گاهان يزد

آبشار دره گاهان

استان : يزد

دسته بندی : جاذبه ی طبیعی

مجموعه خان يزد

مجموعه خان

استان : يزد

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

رستوران ابوالمعالی يزد

رستوران ابوالمعالی

استان : يزد

دسته بندی : رستوران

رستوران تالار يزد

رستوران تالار

استان : يزد

دسته بندی : رستوران

رستوران سزار يزد

رستوران سزار

استان : يزد

دسته بندی : رستوران

محله فهادان يزد

محله فهادان

استان : يزد

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

زندان اسکندر(مدرسه ضیائیه) يزد

زندان اسکندر(مدرسه ضیائیه)

استان : يزد

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

مرکز خرید آریا يزد

مرکز خرید آریا

استان : يزد

دسته بندی : مرکز خرید

سینما تک يزد

سینما تک

استان : يزد

دسته بندی : جاذبه ی تفریحی

آتشکده زرتشتیان یزد يزد

آتشکده زرتشتیان یزد

استان : يزد

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

آب انبار شش بادگیری يزد

آب انبار شش بادگیری

استان : يزد

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

بازار خان يزد

بازار خان

استان : يزد

دسته بندی : مرکز خرید

خانه لاری ها يزد

خانه لاری ها

استان : يزد

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

میدان امیر چخماق يزد

میدان امیر چخماق

استان : يزد

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

دخمه زرتشتیان يزد

دخمه زرتشتیان

استان : يزد

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

باغ دولت آباد يزد

باغ دولت آباد

استان : يزد

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

مسجد جامع يزد

مسجد جامع

استان : يزد

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

ایستگاه راه آهن يزد

ایستگاه راه آهن

استان : يزد

دسته بندی : نهادهای مهم

فرودگاه بین المللی شهید صدوقی يزد

فرودگاه بین المللی شهید صدوقی

استان : يزد

دسته بندی : نهادهای مهم

پایانه مسافربری يزد

پایانه مسافربری

استان : يزد

دسته بندی : نهادهای مهم

بادگیر ها يزد

بادگیر ها

استان : يزد

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

حسینیه و میدان وقت و ساعت و نخل يزد

حسینیه و میدان وقت و ساعت و نخل

استان : يزد

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

موزه آیینه و روشنایی يزد

موزه آیینه و روشنایی

استان : يزد

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

پارک کوهستان يزد

پارک کوهستان

استان : يزد

دسته بندی : جاذبه ی تفریحی

سینما جام جم يزد

سینما جام جم

استان : يزد

دسته بندی : جاذبه ی تفریحی

خیابان فرخی يزد

خیابان فرخی

استان : يزد

دسته بندی : خیابان و میادین مهم

خیابان کرمان یزد يزد

خیابان کرمان یزد

استان : يزد

دسته بندی : خیابان و میادین مهم

بیمارستان دکتر مجیبیان يزد

بیمارستان دکتر مجیبیان

استان : يزد

دسته بندی : بیمارستان

بیمارستان بهمن يزد

بیمارستان بهمن

استان : يزد

دسته بندی : بیمارستان

بیمارستان شهدای کارگر يزد

بیمارستان شهدای کارگر

استان : يزد

دسته بندی : بیمارستان

بلوار ولایت يزد

بلوار ولایت

استان : يزد

دسته بندی : خیابان و میادین مهم

خیابان پروفسور حسابی يزد

خیابان پروفسور حسابی

استان : يزد

دسته بندی : خیابان و میادین مهم

قاسم آباد يزد

قاسم آباد

استان : يزد

دسته بندی : خیابان و میادین مهم

رودخانه قدیم یزد يزد

رودخانه قدیم یزد

استان : يزد

دسته بندی : جاذبه ی طبیعی

مسجد امیرچخماغ يزد

مسجد امیرچخماغ

استان : يزد

دسته بندی : جاذبه زیارتی

بقعه دوازده امام يزد

بقعه دوازده امام

استان : يزد

دسته بندی : جاذبه زیارتی