بلوار استقلال يزد

  • استان / شهر

    يزد - يزد

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

بلوار استقلال از خیابان جمهوری اسلامی تا خیابان صابر می باشد.