خیابان دهم فروردین يزد

  • استان / شهر

    يزد - يزد

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خیابان دهم فروردین بین میدان شهید بهشتی تا میدان مارکار قرار دارد.