بلوار شهید صدوقی يزد

  • استان / شهر

    يزد - يزد

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

از میدان همافر به سمت میدان آزادی بلوار شهید صدوقی می باشد.