• استان / شهر

    يزد - يزد

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

میدان مهدی تقاطع بلوار شهید بهشتی، خیابان طالقانی، خیابان امام جعفر صادق و بلوار شهید منتظر قائم می باشد.