خیابان کرمان یزد يزد

  • استان / شهر

    يزد - يزد

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خیابان کرمان یزد نزدیک هتل لاله و دروازه قصاب ها می باشد.