بلوار شهیدان اشرف يزد

  • استان / شهر

    يزد - يزد

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خیابان های پژوهش، بوستان و امامت از این بلوار آغاز می شوند.