ایستگاه راه آهن يزد

  • استان / شهر

    يزد - يزد

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

راه آهن یزد در سال 1350 افتتاح شد و در سال 1390 در برگیرنده 9500 خط اصلی بوده است.اهمیت استراتژیک اداره کل راه آهن یزد بدلیل قرار گرفتن در منطقه معدنی کشور و نقش آن در جابه جایی و انتقال مواد معدنی ،همچنین اتصال بخش اصلی کریدورهای ترانزیتی ریلی راه‌ آهن می باشد.