• استان / شهر

    يزد - يزد

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

محدوده بین بلوار نواب صفوی، کوچه قدس و فهادان، جنت آباد می باشد.