پایانه مسافربری يزد

  • استان / شهر

    يزد - يزد

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

پایانه مسافری یزد قبل از سال 1370 توسط شهرداری یزد و در مجاورت میدان امام حسین (ع)به بهره برداری رسید و پس از تصویب اساسنامه سازمان در سال 1387 این سازمان کار خود را به صورت مستقل آغاز نمود.