• استان / شهر

    يزد - يزد

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

محدوده بین خیابان های بوستان، صیاد شیرازی و شهید قندی جوادالائمه می باشد.