• استان / شهر

    يزد - يزد

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

فهادان یکی از قدیمی ترین و اصیل ترین محلات شهر یزد به حساب می‌آید. این محله در گذشته جزو محلات اعیان نشین یزد بوده است. این محله از غرب به محلهٔ کوشکنو و از شرق به خیابان امام خمینی و محلهٔ مالمیر وهمچنین از شمال به محلهٔ زنگیان و از جنوب به محلهٔ بازار نو و از جنوب غرب به محلهٔ شاه ابوالقاسم می‌رسد.