بیمارستان شهدای کارگر يزد

  • استان / شهر

    يزد - يزد

  • دسته بندی

    بیمارستان

بیمارستان شهدای کارگر یزد تنها مرکز بستری ملکی این مدیریت می باشدکه در زمینی به مساحت ١٥٢١٨٩مترمربع با زیربنای ٣٣١٥٧ مترمربع بر اساس شرایط اقلیمی استان طراحی و عملیات اجرایی ساختمان آن از سال ١٣٦٦ آغاز و پس از تجهیز نسبی توسط شرکت خانه سازی و نصب و راه اندازی قسمتی از امکانات منظورشده در تاریخ ٧٤/٤/١٧ به طور آزمایشی با پذیرش اولین بیماران بستری شروع به فعالیت نمود. این بیمارستان در تاریخ ٧٤/٥/٣٠ به دست ریاست جمهوری وقت رسماً به بهره برداری رسیده  است.