• استان / شهر

    يزد - يزد

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

میدان آزادی تقاطع خیابان های مطهری، صدوقی، طالقانی و فرخی می باشد.