Shiraz

رزرو تور شیراز

از تهران به شیراز
2 شب - از 29 فروردین - 2 نفر (1 اتاق)
نمایش بر اساس:
تور هتل آریوبرزن شیراز
تور هتل آریوبرزن شیراز
هتل 4 ستاره
(60)
10 / 7.3
برای 2 شب از
4,752,560 تومان / نفری
قیمت تور برای 2 شب از
4,752,560 تومان / نفری
انتخاب تور
Shiraz-Perspolis-10.jpg
تور هتل پرسپولیس شیراز
هتل 5 ستاره
(153)
10 / 6.3
برای 2 شب از
5,904,560 تومان / نفری
قیمت تور برای 2 شب از
5,904,560 تومان / نفری
انتخاب تور
Shiraz-Chamran-12.jpg
تور هتل چمران شیراز
هتل 5 ستاره
(411)
10 / 7.3
برای 2 شب از
7,152,560 تومان / نفری
قیمت تور برای 2 شب از
7,152,560 تومان / نفری
انتخاب تور
Shiraz-Pars-06.jpg
تور هتل پارس شیراز
هتل 4 ستاره
(475)
10 / 7.1
برای 2 شب از
4,552,560 تومان / نفری
قیمت تور برای 2 شب از
4,552,560 تومان / نفری
انتخاب تور
Shiraz-Homa-05.jpg
تور هتل هما شیراز
هتل 5 ستاره
(173)
10 / 7.4
برای 2 شب از
7,042,560 تومان / نفری
قیمت تور برای 2 شب از
7,042,560 تومان / نفری
انتخاب تور
Shiraz-Roodaki-01.jpg
تور هتل رودکی شیراز
هتل 3 ستاره
(116)
10 / 7.2
برای 2 شب از
3,952,560 تومان / نفری
قیمت تور برای 2 شب از
3,952,560 تومان / نفری
انتخاب تور
Shiraz-Parseh-41.jpg
تور هتل پارسه شیراز
هتل 3 ستاره
(281)
10 / 7.2
برای 2 شب از
4,196,560 تومان / نفری
قیمت تور برای 2 شب از
4,196,560 تومان / نفری
انتخاب تور
Shiraz-Jame_jam-13.jpg
تور هتل آپارتمان جام جم شیراز
هتل 3 ستاره
(137)
10 / 5.4
برای 2 شب از
4,052,560 تومان / نفری
قیمت تور برای 2 شب از
4,052,560 تومان / نفری
انتخاب تور
Shiraz-Setaregan-08.jpg
تور هتل ستارگان شیراز
هتل 4 ستاره
(86)
10 / 6.4
برای 2 شب از
5,352,560 تومان / نفری
قیمت تور برای 2 شب از
5,352,560 تومان / نفری
انتخاب تور
Shiraz-Shiraz-08.jpg
تور هتل بزرگ شیراز
هتل 5 ستاره
(489)
10 / 8.5
برای 2 شب از
7,533,150 تومان / نفری
قیمت تور برای 2 شب از
7,533,150 تومان / نفری
انتخاب تور
Shiraz-Elizeh-54.jpg
تور هتل الیزه شیراز
هتل 4 ستاره
(339)
10 / 8.3
برای 2 شب از
5,098,124 تومان / نفری
قیمت تور برای 2 شب از
5,098,124 تومان / نفری
انتخاب تور
Shiraz-Anahita-24.jpg
تور هتل آناهیتا شیراز
هتل 2 ستاره
(56)
10 / 4.4
برای 2 شب از
3,752,560 تومان / نفری
قیمت تور برای 2 شب از
3,752,560 تومان / نفری
انتخاب تور
Shiraz-Zandiyeh-10.jpg
تور هتل زندیه شیراز
هتل 5 ستاره
(205)
10 / 8.9
برای 2 شب از
7,043,560 تومان / نفری
قیمت تور برای 2 شب از
7,043,560 تومان / نفری
انتخاب تور
Shiraz-Iranian_garden-25.jpg
تور اقامتگاه بومگردی خانه باغ ایرانی شیراز
هتل 2 ستاره
(36)
10 / 6.9
برای 2 شب از
5,017,560 تومان / نفری
قیمت تور برای 2 شب از
5,017,560 تومان / نفری
انتخاب تور
Shiraz-Hafez-20.jpg
تور هتل حافظ شیراز
هتل 2 ستاره
(65)
10 / 5.6
برای 2 شب از
3,702,560 تومان / نفری
قیمت تور برای 2 شب از
3,702,560 تومان / نفری
انتخاب تور
Shiraz-Keyvan-16.jpg
تور هتل کیوان شیراز
هتل 1 ستاره
(38)
10 / 6.3
برای 2 شب از
3,995,560 تومان / نفری
قیمت تور برای 2 شب از
3,995,560 تومان / نفری
انتخاب تور
Shiraz-Arnika-01.jpg
تور هتل آپارتمان آرنیکا شیراز
هتل 1 ستاره
(16)
10 / 3.9
برای 2 شب از
3,792,560 تومان / نفری
قیمت تور برای 2 شب از
3,792,560 تومان / نفری
انتخاب تور
Shiraz-JahanNama-26.jpg
تور هتل آپارتمان جهان نما شیراز
هتل 3 ستاره
(11)
10 / 4.8
برای 2 شب از
4,382,560 تومان / نفری
قیمت تور برای 2 شب از
4,382,560 تومان / نفری
انتخاب تور
Shiraz-Heydari-26.jpg
تور مهمانپذیر حیدری شیراز
هتل 0 ستاره
(42)
10 / 6.9
برای 2 شب از
3,322,560 تومان / نفری
قیمت تور برای 2 شب از
3,322,560 تومان / نفری
انتخاب تور
Shiraz-Beynalharamain-05.jpg
تور هتل بین الحرمین شیراز
هتل 3 ستاره
(80)
10 / 7.9
برای 2 شب از
4,952,560 تومان / نفری
قیمت تور برای 2 شب از
4,952,560 تومان / نفری
انتخاب تور
Shiraz-Mahmonir-07.jpg
تور هتل ماه منیر شیراز
هتل 1 ستاره
(22)
10 / 7.7
برای 2 شب از
4,152,560 تومان / نفری
قیمت تور برای 2 شب از
4,152,560 تومان / نفری
انتخاب تور
Shiraz-Atlas-16.jpg
تور هتل اطلس شیراز
هتل 3 ستاره
(125)
10 / 7.3
برای 2 شب از
3,937,560 تومان / نفری
قیمت تور برای 2 شب از
3,937,560 تومان / نفری
انتخاب تور
Shiraz-Rhyton-29.jpg
تور هتل ریتون شیراز
هتل 2 ستاره
(24)
10 / 6.5
برای 2 شب از
3,752,560 تومان / نفری
قیمت تور برای 2 شب از
3,752,560 تومان / نفری
انتخاب تور
Shiraz-Foroughmehr-37.jpg
تور هتل فروغ مهر شیراز
هتل 1 ستاره
(24)
10 / 6.8
برای 2 شب از
4,452,560 تومان / نفری
قیمت تور برای 2 شب از
4,452,560 تومان / نفری
انتخاب تور
Shiraz-Baharnaranjhafez-08.jpg
تور هتل بهار نارنج حافظ شیراز
هتل 1 ستاره
(4)
10 / 4.2
برای 2 شب از
4,377,560 تومان / نفری
قیمت تور برای 2 شب از
4,377,560 تومان / نفری
انتخاب تور
Shiraz-Astaneh-22.jpeg
تور هتل آپارتمان آستانه شیراز
هتل 2 ستاره
(27)
10 / 7.6
برای 2 شب از
5,032,560 تومان / نفری
قیمت تور برای 2 شب از
5,032,560 تومان / نفری
انتخاب تور
Shiraz-Ghavam-1.jpeg
تور هتل قوام شیراز
هتل 1 ستاره
(17)
10 / 4.5
برای 2 شب از
3,472,560 تومان / نفری
قیمت تور برای 2 شب از
3,472,560 تومان / نفری
انتخاب تور
Shiraz-Vaalaad-1.jpeg
تور اقامتگاه بومگردی والاد شیراز
هتل 0 ستاره
برای 2 شب از
6,002,560 تومان / نفری
قیمت تور برای 2 شب از
6,002,560 تومان / نفری
انتخاب تور
Shiraz-Shahparioun-9.jpg
تور هتل بوتیک شاه پریون شیراز
هتل 3 ستاره
(4)
10 / 8.9
برای 2 شب از
5,777,560 تومان / نفری
قیمت تور برای 2 شب از
5,777,560 تومان / نفری
انتخاب تور
Shiraz-Simorgh-1.jpg
تور اقامتگاه سنتی سیمرغ شیراز
هتل 1 ستاره
برای 2 شب از
4,012,560 تومان / نفری
قیمت تور برای 2 شب از
4,012,560 تومان / نفری
انتخاب تور
shiraz-shamsolmolouk-1.jpg
تور هتل بوتیک شمس الملوک شیراز
هتل 1 ستاره
برای 2 شب از
5,964,560 تومان / نفری
قیمت تور برای 2 شب از
5,964,560 تومان / نفری
انتخاب تور
shiraz-rose-8.jpg
تور هتل رز شیراز
هتل 5 ستاره
(10)
10 / 8.9
برای 2 شب از
5,719,560 تومان / نفری
قیمت تور برای 2 شب از
5,719,560 تومان / نفری
انتخاب تور
shiraz-neshat-1.jpg
تور مهمانپذیر نشاط شیراز
هتل 0 ستاره
برای 2 شب از
3,444,560 تومان / نفری
قیمت تور برای 2 شب از
3,444,560 تومان / نفری
انتخاب تور
shiraz-rasam-1.jpg
تور هتل آپارتمان رسام شیراز
هتل 0 ستاره
برای 2 شب از
4,152,560 تومان / نفری
قیمت تور برای 2 شب از
4,152,560 تومان / نفری
انتخاب تور
shiraz-rahmanian-1.jpeg
تور مهمانپذیر رحمانیان شیراز
هتل 0 ستاره
برای 2 شب از
3,402,560 تومان / نفری
قیمت تور برای 2 شب از
3,402,560 تومان / نفری
انتخاب تور

رزرو تور شیراز از اقامت 24

انتخاب تور شیراز یکی از بهترین سفرهایی است که می توانید به خود و خانواده تان هدیه کنید. شیراز شهر ادب و فرهنگ ایرانی یا به عبارتی، شهر عاشقان است؛ که با آثار تاریخی ارزشمند گردشگران زیادی را به خود جذب می کند. همراه ما باشید تا شما را با جزییات انواع تور شیراز به همراه معرفی بهترین هتل های تور شیراز آشنا کنیم.

چرا تور شیراز را انتخاب کنیم؟

شیراز یکی از شهرهای قدیمی ایران است که آثار ارزشمندی از شعرا و عرفای پر آوازه ی ایرانی همچون آرامگاه سعدی و آرامگاه حافظ که همگی ما با دیوان و فال او خاطره ها ساختیم، را در دل خود جای داده است. علاوه بر آن می توانید از تخت جمشید که نمایی از شکوه و قدرت ایران باستان است به همراه حمام و بازار وکیل، ارگ کریمخان و بسیاری دیگر از بناهای ارزشمند، در سفر به شیراز دیدن کنید. 

شیراز  از پرجاذبه ترین شهرهای ایران است که قبل از سفر باید درباره آثار مختلف آن مطالعه ای داشته باشید و یستی از آنها تهیه کنید تا مبادا جاذبه ای را از قلم بیندازید! شاید یک بار سفر کردن به این شهر کافی نباشد و مجبور شوید چند بار به شیراز بروید تا بتوانید از تمام جاذبه های آن دیدن کنید. اگر اولین بار است که قصد بازدید از این شهر سرسبز با مردمانی دوست داشتنی را دارید؛ پیشنهاد می کنیم تور شیراز گردی را انتخاب کنید تا بدون دغدغه از جاهای دیدنی لذت ببرید. در ادامه به بررسی بهترین زمان رزرو تور شیراز و تور شیراز زمینی و هوایی خواهیم پرداخت.

انواع تور شیراز

با خرید تور شیراز می توانید فکر خود را درباره ی بسیاری از مسائل آزاد کنید. دیگر لازم نیست دغدغه ای برای انتخاب محل اقامت، برنامه بازدید و گردش در شهر، برنامه خرید و … داشته باشید. همچنین رزرو تور شیراز به شما کمک می کند تا در هزینه های خود صرفه جویی کنید. به ویژه اگر خانواده ی پر جمعیتی هستید؛ سفر با تور گزینه ی بسیار مناسبی برای شما خواهد بود. برای اینکه بتوانید رزرو خوبی انجام دهید باید قبل از آن با انواع تور شیراز آشنا شوید. 

تور شیراز با قطار

اگر برای رسیدن به مقصد عجله ای ندارید و به دنبال کاهش هزینه ها هستید، می توانید از تور شیراز زمینی استفاده کنید. چرا که قیمت تور شیراز با قطار بدون شک مناسب تر از تور هوایی است. قطار از گذشته تاکنون یکی از گزینه های مناسب برای سفر بوده است. چرا که از امنیت و هزینه خوبی برخوردار است. علاوه بر آن رزرو کوپه خانوادگی می تواند بر جذابیت آن بیفزاید. 

تور هوایی شیراز 

شیراز در فاصله ی تقریبی 930 کیلومتری از تهران قرار گرفته است. طبیعتا اگر این مسیر طولانی را با هواپیما طی کنید، بسیار راحت تر از تور زمینی است. اما میزان هزینه ای که باید پرداخت کنید، تفاوت زیادی پیدا می کند. تور شیراز هوایی برای کسانی که از لحاظ مالی محدودیتی ندارند، گزینه بسیار مناسبی خواهد بود. شما می توانید از طریق اقامت 24 برای رزرو تور شیراز اقدام کنید.

قیمت تور شیراز

قیمت تور شیراز به عوامل گوناگونی همچون محلی که در آن اقامت می‌کنید، زمانی که قصد سفر دارید، خدمات تور، وسیله‌ای که با آن به شیراز می‌روید و غیره بستگی دارد. طبیعتا برای هتل‌های پنج ستاره و چهار ستاره باید هزینه بیشتری بپردازید. یکی از مزیت‌های شیراز، تنوع بالا در محل اقامت است. چرا که علاوه‌بر هتل‌ها می‌توانید از اقامتگاه‌های بومگردی که شکل سنتی دارند، نیز استفاده کنید. یکی از مسائلی که حتما تاکنون شما نیز متوجه آن شده‌اید، این است که در ایام تعطیلات یا فصل‌های خنک و خوش آب‌وهوا که مردم برای سفر مشتاق می‌شوند؛ هزینه‌ی تورها و خدمات آن‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند. پس هنگام خرید تور شیراز به این نکته توجه کنید.

تور ارزان شیراز

اگر خانواده ی پر جمعیتی دارید یا به هر دلیلی دنبال سفر اقتصادی هستید، پیشنهاد می کنیم از تور ارزان شیراز استفاده کنید. برای کاهش هزینه ها می توانید در زمان هایی که مردم استقبال زیادی برای رفتن به شیراز نمی کنند؛ اقدام به سفر کنید. به عنوان مثال زمان امتحانات دانش آموزان و دانشجویان یا زمان هایی که آب و هوای شیراز گرم است، برخی از تورها برای جذب گردشگر، تخفیف های خوبی می گذارند که بهترین فرصت برای شما خواهد بود. البته می توانید از تور لحظه آخری شیراز نیز استفاده کنید که درباره آن بیشتر توضیح خواهیم داد. 

مطمئنا انتخاب هتل های 3 ستاره به جای هتل های 4 ستاره و 5 ستاره می تواند در کاهش هزینه ها تاثیر زیادی داشته باشد. چرا که خدماتی که این هتل ها ارائه می دهند تفاوت زیادی با یکدیگر دارند. لازم است بدانید که در سفر به شیراز به دلیل تعداد زیاد جاذبه ها، بیشتر زمان خود را خارج از هتل خواهید بود، پس برای انتخاب محل اقامت خیلی حساسیت به خرج ندهید. البته در صورتی که میزان پول پرداختی برای شما اهمیت داشته باشد وگرنه هیچ کس از هتل های لوکس بدش نمی آید.

تور لوکس شیراز

تور لوکس شیراز، برای افرادی است که همیشه به راحتی و لاکچری بودن اهمیت می دهند. اگر دوست دارید در مدت زمان کوتاه، از تهران حدود یک ساعت و نیم به مقصد برسید، باید با هواپیما سفر کنید. جالب است بدانید که مسافت هوایی تهران- شیراز حدود 682 کیلومتر است در حالی که مسافت زمینی حدود 930 کیلومتر می باشد. از دیگر ویژگی های تور لوکس شیراز، می توان به اقامت در هتل های 5 ستاره و 4 ستاره شیراز و خدماتی که این هتل ها در اختیار مسافران قرار می دهند اشاره کرد.

تور لحظه آخری شیراز

یکی از راه های کاهش هزینه ها و استفاده از تور ارزان شیراز، رزرو تور لحظه آخری شیراز است. اگر بخواهیم تعریف درستی از آن داشته باشیم باید بگوییم که در روزهای پایانی مهلت ثبت نام تور شیراز، به دلیل کامل نشدن ظرفیت، برخی از تورها تخفیف هایی برای جلب توجه مسافران اعمال می کنند تا ظرفیت آنها هر چه زودتر تکمیل شود. به همین دلیل اگر حواستان را جمع کنید، می توانید از این تخفیف ها استفاده کنید.

بهترین هتل های تور شیراز

برای اینکه بتوانید اقامت خوبی در شیراز تجربه کنید، باید از هتل های مناسب که ارائه خدمات آنها از کیفیت خوبی برخوردار است، استفاده کنید. با خرید تور شیراز از طریق اقامت 24 مطمئن باشید که در هتل های خوبی اقامت خواهید کرد. در ادامه به بهترین هتل های تور شیراز اشاره می کنیم.

هتل های 5 ستاره تور شیراز

 • هتل بزرگ
 • هتل هما
 • هتل زندیه
 • هتل چمران
 • هتل پرسپولیس

هتل های 4 ستاره تور شیراز

 • هتل پارس
 • هتل الیزه
 • هتل پارک سعدی
 • هتل کریمخان

هتل های 3 ستاره تور شیراز

 • هتل پارسیان
 • هتل آپارتمان جام جم
 • هتل تالار
 • هتل بین الحرمین
 • هتل ارگ
 • هتل رودکی

بهترین زمان رزرو تور شیراز

احتمالا هر وقت نامی از شیراز شنیده اید، بلافاصله نام بهار نارنج هم به گوشتان خورده است. چرا که این شهر به گل بهار نارنج و انواع عرقیات گیاهی معروف است و از سوغاتی های این شهر به حساب می آیند. فصل بهار به خصوص اردیبهشت ماه، فصل برداشت بهار نارنج است.

در فصل بهار شهر شیراز مانند بسیاری از شهرهای دیگر، از زیبایی خاصی برخوردار است چرا که انواع گل ها و شکوفه ها را می توانید به چشم ببینید. اما این نکته را در نظر بگیرید که در ایام عید این شهر بسیار شلوغ بوده و هزینه ی تورها و خدمات افزایش زیادی پیدا می کند. برای سفر به شیراز پیشنهاد ما این است در اردیبهشت ماه اقدام کنید چرا که اغلب باغ ها به زیباترین شکل خود رسیده و می توانید، بهار نارنج های تازه به عنوان سوغاتی از شیراز تهیه کنید. در ضمن آب و هوای آن نیز بهتر شده و گرما کمتر اذیت می کند.

در فصل تابستان آب و هوای شیراز گرم و خشک است و اگر به هوای گرم عادت ندارید، بهتر است هرگز در فصل تابستان به این شهر سفر نکنید. مگر اینکه به خلوت بودن شهر بیشتر از هوای آن اهمیت بدهید چرا که در این فصل، شیراز خلوت می باشد و به راحتی می توانید از جاذبه های آن دیدن کنید. فصل پاییز نیز به دلیل خنک شدن هوا، گزینه ی مناسبی برای سفر به شیراز است. اما تعداد گردشگران افزایش پیدا می کند. در زمستان نیز آب و هوای شیراز سرد بوده و میانگین دمای هوا حدود 5 درجه است و احتمال بارش باران و برف وجود دارد.