• استان / شهر

    يزد - يزد

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

از میدان استقلال به سمت خیابان انقلاب، بلوار مشیر می باشد.