• استان / شهر

    يزد - يزد

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

شهرک دانشگاه در نزدیکی دانشگاه های امام علی(ع)، دانشگاه علم و هنر و دانشگاه آزاد یزد واقع شده است.