اپلیکیشن اندروید اقامت 24 را نصب کنید

به شهر شیراز و رزرو هتل های شیراز خوش آمدید!

از تاریخ :

به مدت :

هتل ۵ ستاره هما شیراز
هتل ۵ ستاره چمران شیراز
هتل ۵ ستاره بزرگ شیراز
هتل چمران شیراز

تخفیف رزرو تا

٪۲۹

هتل چمران شیراز

شروع قیمت از ۲۶۰,۰۰۰ تومان

هتل بزرگ شیراز

تخفیف رزرو تا

٪۳۶

هتل بزرگ شیراز

شروع قیمت از ۲۹۷,۰۰۰ تومان

هتل هما شیراز

تخفیف رزرو تا

٪۲۳

هتل هما شیراز

شروع قیمت از ۲۸۶,۰۰۰ تومان

هتل زندیه شیراز

تخفیف رزرو تا

٪۳۲

هتل زندیه شیراز

شروع قیمت از ۲۹۰,۰۰۰ تومان

هتل الیزه شیراز

تخفیف رزرو تا

٪۸

هتل الیزه شیراز

شروع قیمت از ۱۷۰,۰۰۰ تومان

هتل پارس شیراز

تخفیف رزرو تا

٪۵۸

هتل پارس شیراز

شروع قیمت از ۱۴۵,۰۰۰ تومان

هتل پرسپوليس شیراز

تخفیف رزرو تا

٪۴۵

هتل پرسپوليس شیراز

شروع قیمت از ۲۱۴,۰۰۰ تومان

هتل رویال شیراز

تخفیف رزرو تا

٪۳۵

هتل رویال شیراز

شروع قیمت از ۲۸۳,۰۰۰ تومان

هتل ستارگان شیراز

تخفیف رزرو تا

٪۱۵

هتل ستارگان شیراز

شروع قیمت از ۲۰۳,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان شمس شیراز

تخفیف رزرو تا

٪۴۹

هتل آپارتمان شمس شیراز

شروع قیمت از ۲۰۴,۰۰۰ تومان

هتل پارسه شیراز

تخفیف رزرو تا

٪۴۱

هتل پارسه شیراز

شروع قیمت از ۱۲۵,۰۰۰ تومان

هتل مجتمع جهانگردی شیراز

تخفیف رزرو تا

٪۱۲

هتل مجتمع جهانگردی شیراز

شروع قیمت از ۱۶۸,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان جام جم شیراز

تخفیف رزرو تا

٪۳۵

هتل آپارتمان جام جم شیراز

شروع قیمت از ۱۴۴,۰۰۰ تومان

هتل آريوبرزن شیراز

تخفیف رزرو تا

٪۲۳

هتل آريوبرزن شیراز

شروع قیمت از ۱۶۴,۰۰۰ تومان

هتل ارگ شیراز

تخفیف رزرو تا

٪۱۲

هتل ارگ شیراز

شروع قیمت از ۱۱۶,۰۰۰ تومان

هتل پارک سعدی شیراز

تخفیف رزرو تا

٪۳۶

هتل پارک سعدی شیراز

شروع قیمت از ۱۷۳,۰۰۰ تومان

هتل آریانا شیراز

تخفیف رزرو تا

٪۲۱

هتل آریانا شیراز

شروع قیمت از ۱۱۵,۰۰۰ تومان

هتل پارسیان شیراز

تخفیف رزرو تا

٪۴۸

هتل پارسیان شیراز

شروع قیمت از ۱۹۰,۰۰۰ تومان

هتل کریم خان شیراز

تخفیف رزرو تا

٪۵۳

هتل کریم خان شیراز

شروع قیمت از ۱۷۰,۰۰۰ تومان

هتل اطلس شیراز

تخفیف رزرو تا

٪۳۹

هتل اطلس شیراز

شروع قیمت از ۱۳۰,۰۰۰ تومان

هتل پارک شیراز

تخفیف رزرو تا

٪۳۸

هتل پارک شیراز

شروع قیمت از ۱۴۴,۰۰۰ تومان

هتل آناهیتا شیراز

تخفیف رزرو تا

٪۶

هتل آناهیتا شیراز

شروع قیمت از ۹۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان جهان نما شیراز

تخفیف رزرو تا

٪۵۳

هتل آپارتمان جهان نما شیراز

شروع قیمت از ۱۵۰,۰۰۰ تومان

هتل ساسان شیراز

تخفیف رزرو تا

٪۱۲

هتل ساسان شیراز

شروع قیمت از ۸۵,۰۰۰ تومان

هتل سنتی نیایش شیراز

تخفیف رزرو تا

٪۱۶

هتل سنتی نیایش شیراز

شروع قیمت از ۹۴,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان رز ریحان شیراز

تخفیف رزرو تا

٪۴۷

هتل آپارتمان رز ریحان شیراز

شروع قیمت از ۱۶۳,۰۰۰ تومان

هتل کوثر شیراز

تخفیف رزرو تا

٪۹

هتل کوثر شیراز

شروع قیمت از ۹۸,۰۰۰ تومان

هتل ارم شیراز

تخفیف رزرو تا

٪۲۶

هتل ارم شیراز

شروع قیمت از ۱۰۹,۰۰۰ تومان

هتل نصیر الملک شیراز

تخفیف رزرو تا

٪۶

هتل نصیر الملک شیراز

شروع قیمت از ۱۳۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان تچر شیراز

تخفیف رزرو تا

٪۱۸

هتل آپارتمان تچر شیراز

شروع قیمت از ۳۰۹,۰۰۰ تومان

هتل لطفعلی خان شیراز

تخفیف رزرو تا

٪۲۶

هتل لطفعلی خان شیراز

شروع قیمت از ۱۲۶,۰۰۰ تومان

اقامتگاه بومگردی خانه باغ ایرانی شیراز

تخفیف رزرو تا

٪۲۸

اقامتگاه بومگردی خانه باغ ایرانی شیراز

شروع قیمت از ۱۰۸,۰۰۰ تومان

هتل کیوان شیراز

تخفیف رزرو تا

٪۵

هتل کیوان شیراز

شروع قیمت از ۱۲۵,۰۰۰ تومان

هتل صدرا شیراز

تخفیف رزرو تا

٪۵

هتل صدرا شیراز

شروع قیمت از ۹۸,۰۰۰ تومان

متل دنا شیراز

تخفیف رزرو تا

٪۵

متل دنا شیراز

شروع قیمت از ۱۶۸,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی پنج دری شیراز

تخفیف رزرو تا

٪۲۶

اقامتگاه سنتی پنج دری شیراز

شروع قیمت از ۱۸۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان پارمیس شیراز

تخفیف رزرو تا

٪۵

هتل آپارتمان پارمیس شیراز

درحال بروزرسانی قیمت

هتل وکیل شیراز

تخفیف رزرو تا

٪۳۷

هتل وکیل شیراز

شروع قیمت از ۱۴۶,۰۰۰ تومان

هتل تالار شیراز

تخفیف رزرو تا

٪۳۱

هتل تالار شیراز

شروع قیمت از ۱۵۵,۰۰۰ تومان

هتل رودكي شیراز

تخفیف رزرو تا

٪۷

هتل رودكي شیراز

شروع قیمت از ۱۰۳,۰۰۰ تومان

مهمانپذیر حیدری شیراز

تخفیف رزرو تا

٪۲۴

مهمانپذیر حیدری شیراز

شروع قیمت از ۶۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان آرنیکا شیراز

تخفیف رزرو تا

٪۴

هتل آپارتمان آرنیکا شیراز

شروع قیمت از ۱۳۶,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی گل طاها شیراز

تخفیف رزرو تا

٪۵

اقامتگاه سنتی گل طاها شیراز

شروع قیمت از ۱۵۲,۰۰۰ تومان

خانه مسافر رویال شیراز

تخفیف رزرو تا

٪۵

خانه مسافر رویال شیراز

شروع قیمت از ۲۸۰,۰۰۰ تومان

خانه مسافر هجرت شیراز

تخفیف رزرو تا

٪۵

خانه مسافر هجرت شیراز

شروع قیمت از ۲۵۰,۰۰۰ تومان

مجتمع اقامتی هفت دریا شیراز

تخفیف رزرو تا

٪۴۸

مجتمع اقامتی هفت دریا شیراز

شروع قیمت از ۱۹۰,۰۰۰ تومان

مهمانپذیر پیام شیراز

تخفیف رزرو تا

٪۶

مهمانپذیر پیام شیراز

شروع قیمت از ۸۵,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی سپهری شیراز

تخفیف رزرو تا

٪۵

اقامتگاه سنتی سپهری شیراز

شروع قیمت از ۲۰۰,۰۰۰ تومان

خانه مسافر سروناز شیراز

تخفیف رزرو تا

٪۹

خانه مسافر سروناز شیراز

شروع قیمت از ۲۷۵,۰۰۰ تومان

هتل یورد شیراز

تخفیف رزرو تا

٪۱۸

هتل یورد شیراز

شروع قیمت از ۱۰۰,۰۰۰ تومان

هتل بین الحرمین شیراز

تخفیف رزرو تا

٪۵

هتل بین الحرمین شیراز

درحال بروزرسانی قیمت