به شهر شیراز و رزرو هتل های شیراز خوش آمدید!

از تاریخ :

به مدت :

هتل ۵ ستاره هما شیراز
هتل بزرگ شیراز
هتل زندیه شیراز
هتل بزرگ شیراز

تخفیف رزرو تا

٪16

هتل بزرگ شیراز

شروع قیمت از ۶۵۹,۰۰۰ تومان

هتل هما شیراز

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل هما شیراز

شروع قیمت از ۶۵۹,۰۰۰ تومان

هتل زندیه شیراز

تخفیف رزرو تا

٪25

هتل زندیه شیراز

شروع قیمت از ۵۸۳,۰۰۰ تومان

هتل چمران شیراز

تخفیف رزرو تا

٪42

هتل چمران شیراز

شروع قیمت از ۴۹۷,۰۰۰ تومان

هتل پرسپوليس شیراز

تخفیف رزرو تا

٪44

هتل پرسپوليس شیراز

شروع قیمت از ۳۹۹,۰۰۰ تومان

هتل الیزه شیراز

تخفیف رزرو تا

٪20

هتل الیزه شیراز

شروع قیمت از ۴۲۹,۰۰۰ تومان

هتل مجتمع جهانگردی شیراز

تخفیف رزرو تا

٪49

هتل مجتمع جهانگردی شیراز

شروع قیمت از ۲۴۴,۰۰۰ تومان

هتل پارک سعدی شیراز

تخفیف رزرو تا

٪41

هتل پارک سعدی شیراز

شروع قیمت از ۳۷۰,۰۰۰ تومان

هتل کریم خان شیراز

تخفیف رزرو تا

٪54

هتل کریم خان شیراز

شروع قیمت از ۳۲۰,۰۰۰ تومان

هتل شیرازیس شیراز

تخفیف رزرو تا

٪20

هتل شیرازیس شیراز

شروع قیمت از ۲۶۰,۰۰۰ تومان

هتل پارسیان شیراز

تخفیف رزرو تا

٪27

هتل پارسیان شیراز

شروع قیمت از ۳۰۹,۰۰۰ تومان

هتل بین الحرمین شیراز

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل بین الحرمین شیراز

درحال بروزرسانی قیمت

هتل تالار شیراز

تخفیف رزرو تا

٪52

هتل تالار شیراز

شروع قیمت از ۲۴۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان شمس شیراز

تخفیف رزرو تا

٪47

هتل آپارتمان شمس شیراز

شروع قیمت از ۲۵۹,۰۰۰ تومان

هتل ساسان شیراز

تخفیف رزرو تا

٪56

هتل ساسان شیراز

شروع قیمت از ۹۹,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی پنج دری شیراز

تخفیف رزرو تا

٪39

اقامتگاه سنتی پنج دری شیراز

شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی درباری شیراز

تخفیف رزرو تا

٪30

اقامتگاه سنتی درباری شیراز

شروع قیمت از ۲۴۰,۰۰۰ تومان

هتل پارس شیراز

تخفیف رزرو تا

٪30

هتل پارس شیراز

شروع قیمت از ۳۳۰,۰۰۰ تومان

هتل رویال شیراز

تخفیف رزرو تا

٪43

هتل رویال شیراز

شروع قیمت از ۳۹۳,۰۰۰ تومان

هتل ارگ شیراز

تخفیف رزرو تا

٪36

هتل ارگ شیراز

شروع قیمت از ۱۹۵,۰۰۰ تومان

هتل رودكی شیراز

تخفیف رزرو تا

٪44

هتل رودكی شیراز

شروع قیمت از ۱۷۰,۰۰۰ تومان

هتل سنتی نیایش شیراز

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل سنتی نیایش شیراز

شروع قیمت از ۱۸۴,۰۰۰ تومان

هتل اطلس شیراز

تخفیف رزرو تا

٪25

هتل اطلس شیراز

شروع قیمت از ۳۳۵,۰۰۰ تومان

هتل وکیل شیراز

تخفیف رزرو تا

٪50

هتل وکیل شیراز

شروع قیمت از ۲۳۰,۰۰۰ تومان

هتل نصیر الملک شیراز

تخفیف رزرو تا

٪41

هتل نصیر الملک شیراز

شروع قیمت از ۱۸۰,۰۰۰ تومان

هتل ریتون شیراز

تخفیف رزرو تا

٪23

هتل ریتون شیراز

شروع قیمت از ۲۴۰,۰۰۰ تومان

هتل آريوبرزن شیراز

تخفیف رزرو تا

٪45

هتل آريوبرزن شیراز

شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان

هتل آناهیتا شیراز

تخفیف رزرو تا

٪12

هتل آناهیتا شیراز

شروع قیمت از ۱۷۰,۰۰۰ تومان

هتل حافظ شیراز

تخفیف رزرو تا

٪32

هتل حافظ شیراز

شروع قیمت از ۲۱۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی ماه منیر شیراز

تخفیف رزرو تا

٪9

اقامتگاه سنتی ماه منیر شیراز

شروع قیمت از ۳۵۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی فروغ مهر شیراز

تخفیف رزرو تا

٪41

اقامتگاه سنتی فروغ مهر شیراز

شروع قیمت از ۲۳۰,۰۰۰ تومان

هتل کیوان شیراز

تخفیف رزرو تا

٪4

هتل کیوان شیراز

شروع قیمت از ۲۲۷,۰۰۰ تومان

مهمانپذیر حیدری شیراز

تخفیف رزرو تا

٪5

مهمانپذیر حیدری شیراز

شروع قیمت از ۱۲۰,۰۰۰ تومان

مهمانپذیر زند شیراز

تخفیف رزرو تا

٪35

مهمانپذیر زند شیراز

شروع قیمت از ۹۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان تچر شیراز

تخفیف رزرو تا

٪30

هتل آپارتمان تچر شیراز

شروع قیمت از ۳۷۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی سپهری شیراز

تخفیف رزرو تا

٪27

اقامتگاه سنتی سپهری شیراز

شروع قیمت از ۲۹۹,۰۰۰ تومان

هتل پارسه شیراز

تخفیف رزرو تا

٪59

هتل پارسه شیراز

شروع قیمت از ۳۲۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان جام جم شیراز

تخفیف رزرو تا

٪39

هتل آپارتمان جام جم شیراز

درحال بروزرسانی قیمت

هتل آپارتمان آرنیکا شیراز

تخفیف رزرو تا

٪41

هتل آپارتمان آرنیکا شیراز

شروع قیمت از ۳۲۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی گل طاها شیراز

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه سنتی گل طاها شیراز

درحال بروزرسانی قیمت

خانه مسافر رویال شیراز

تخفیف رزرو تا

٪5

خانه مسافر رویال شیراز

درحال بروزرسانی قیمت

خانه مسافر هجرت شیراز

تخفیف رزرو تا

٪19

خانه مسافر هجرت شیراز

درحال بروزرسانی قیمت

مجتمع اقامتی هفت دریا شیراز

تخفیف رزرو تا

٪5

مجتمع اقامتی هفت دریا شیراز

درحال بروزرسانی قیمت

مهمانپذیر پیام شیراز

تخفیف رزرو تا

٪28

مهمانپذیر پیام شیراز

درحال بروزرسانی قیمت

خانه مسافر سروناز شیراز

تخفیف رزرو تا

٪5

خانه مسافر سروناز شیراز

درحال بروزرسانی قیمت

هتل یورد شیراز

تخفیف رزرو تا

٪18

هتل یورد شیراز

درحال بروزرسانی قیمت

اقامتگاه سنتی داروش شیراز

تخفیف رزرو تا

٪8

اقامتگاه سنتی داروش شیراز

شروع قیمت از ۳۳۷,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی ایران مهر شیراز

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه سنتی ایران مهر شیراز

شروع قیمت از ۸۰۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان خانه سبز شیراز

تخفیف رزرو تا

٪24

هتل آپارتمان خانه سبز شیراز

درحال بروزرسانی قیمت

هتل آپارتمان جهان نما شیراز

تخفیف رزرو تا

٪52

هتل آپارتمان جهان نما شیراز

شروع قیمت از ۲۶۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان رز ریحان شیراز

تخفیف رزرو تا

٪17

هتل آپارتمان رز ریحان شیراز

درحال بروزرسانی قیمت

اقامتگاه سنتی آلان شیراز

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه سنتی آلان شیراز

درحال بروزرسانی قیمت

هتل امیر کبیر شیراز

تخفیف رزرو تا

٪1

هتل امیر کبیر شیراز

درحال بروزرسانی قیمت

هتل آریانا شیراز

تخفیف رزرو تا

٪48

هتل آریانا شیراز

شروع قیمت از ۲۰۰,۰۰۰ تومان

هتل کوثر شیراز

تخفیف رزرو تا

٪24

هتل کوثر شیراز

درحال بروزرسانی قیمت

هتل ستارگان شیراز

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل ستارگان شیراز

درحال بروزرسانی قیمت

هتل لطفعلی خان شیراز

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل لطفعلی خان شیراز

درحال بروزرسانی قیمت

هتل ارم شیراز

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل ارم شیراز

درحال بروزرسانی قیمت

هتل صدرا شیراز

تخفیف رزرو تا

٪21

هتل صدرا شیراز

درحال بروزرسانی قیمت

هتل پارک شیراز

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل پارک شیراز

درحال بروزرسانی قیمت

اقامتگاه بومگردی خانه باغ ایرانی شیراز

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه بومگردی خانه باغ ایرانی شیراز

شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان

متل دنا شیراز

تخفیف رزرو تا

٪8

متل دنا شیراز

شروع قیمت از ۲۸۳,۰۰۰ تومان

اقامتگاه بومگردی عمارت هفت رنگ شیراز

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه بومگردی عمارت هفت رنگ شیراز

درحال بروزرسانی قیمت

هتل آپارتمان پارمیس شیراز

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل آپارتمان پارمیس شیراز

درحال بروزرسانی قیمت

سفر به شیراز و رزرو هتل های شیراز

شیراز یکی از بزرگترین شهرهای ایران است که از ابعاد گوناگونی مانند گردشگری تاریخی و مذهبی و همچنین گردشگری سلامت بسیار مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار گرفته است. آوازه جاذبه‌هایی تاریخی همچون تخت جمشید و حافظیه و جهان نمای شیراز از یک سو، وجود بارگاه متبرک شاهچراغ از سویی دیگر این شهر را در صدر بهترین جاهای دیدنی ایران برای گردشگران ایرانی و خارجی قرار داده است. در سال‌های اخیر نیز به لطف پیشرفت‌های بی‌نظیر خدمات پزشکی و حضور بهترین پزشکان ایران و جهان در این شهر، شیراز به یکی از قطب‌های گردشگری سلامت در ایران تبدیل شده است.

بهترین زمان سفر به شیراز چه موقعی است؟

احتمالا شما نیز با شنیدن نام بهار نارنج اولین اسمی که در ذهن‌تان نقش می‌بندد، شیراز است. اردیبهشت‌های شیراز با عطر بهارنارنج پیچیده در خیابان‌های آن هوش از سرتان خواهد برد. هوای معتدل شیراز از اواخر اسفند تا پایان اردیبهشت بهترین زمان سفر به این شهر است. البته توجه داشته باشید که این زمان شلوغ‌ترین بازه زمانی برای سفر به شیراز نیز محسوب می شود، بنابراین اگر قصد سفر به شیراز در این زمان را دارید بهتر است با برنامه ریزی دقیق تری برای رزرو هتل‌های شیراز اقدام نمایید.

بهترین زمان سفر به شیراز چه موقعی است؟

احتمالا شما نیز با شنیدن نام بهار نارنج اولین اسمی که در ذهن‌تان نقش می‌بندد، شیراز است. اردیبهشت‌های شیراز با عطر بهارنارنج پیچیده در خیابان‌های آن هوش از سرتان خواهد برد. هوای معتدل شیراز از اواخر اسفند تا پایان اردیبهشت بهترین زمان سفر به این شهر است. البته توجه داشته باشید که این زمان شلوغ‌ترین بازه زمانی برای سفر به شیراز نیز محسوب می شود، بنابراین اگر قصد سفر به شیراز در این زمان را دارید بهتر است با برنامه ریزی دقیق تری برای رزرو هتل‌های شیراز اقدام نمایید.

لوکس‌ترین هتل‌های شیراز را چگونه رزرو کنیم؟

تجربه سفر با اقامت در هتل‌های لوکس شیراز گزینه‌ای است که بسیاری از گردشگران این شهر به دنبال آن هستند. اگر بخواهیم لوکس‌ترین هتل‌های شیراز را لیست کنیم، به طور قطع هتل بزرگ شیراز، هتل چمران، هتل هما شیراز و هتل پارس جزو اولین گزینه‌های این لیست خواهند بود. برای بررسی امکانات و مشاهد تصاویر هتل کافیست در سایت اقامت 24 هتل‌ها را بر اساس فیلتر 5 ستاره جستجو نمایید.

ارزان ترین هتل‌های شیراز کدام است؟

برخی افراد ترجیح می‌دهند به جای پرداخت هزینه های بالا برای محل اقامت در سفر، در هتل‌ها و اقامتگاه‌هایی اقتصادی اقامت داشته باشند و بیشتر بودجه سفر خود را صرف تفریح و خرید و رستوران‌‌گردی کنند. بنابراین یافتن هتل‌ ارزان شیراز با امکانات قابل قبول برای این افراد در اولویت قرار می‌گیرد. هتل پارسه شیراز اگرچه در لیست هتل‌ های 4 ستاره شیراز قرار دارد، اما تناسب بسیار خوبی بین قیمت و کیفیت خدمات آن وجود دارد. پس از آن می‌توان به هتل دو ستاره ساسان و اقامتگاه سنتی نیایش برای رزرو هتل ارزان شیراز اشاره کرد.

بهترین هتل شیراز از نظر موقعیت مکانی کدام است؟

انتخاب یک هتل به عنوان بهترین هتل شیراز بستگی به هدف و اولویت شما در سفر دارد. اگر برای بازدید از آثار تاریخی و جاذبه‌های شیراز به این شهر سفر کرده‌اید، هتل‌ هایی در نزدیکی جاذبه‌های مورد نظر خود انتخاب کنید تا دسترسی راحت‌تری داشته باشید. به عنوان مثال هتل پارک سعدی و هتل پرسپولیس شیراز در نزدیکترین فاصله به حافظیه و باغ جهان نما قرار دارند. اگر سفر شما به شیراز بیشتر جنبه معنوی دارد و زیارت بارگاه شاهچراغ جزو اولویت‌های شماست، انتخاب هتل در نزدیکی حرم شاهچراغ بهترین گزینه برای شما خواهد بود. در نهایت اگر جهت دریافت خدمات مربوط به سلامتی و درمان به شیراز سفر کرده‌اید، انتخاب و رزرو هتل شیراز در نزدیکی مرکز درمانی مورد نظر گزینه منطقی برای شما خواهد بود.

آیا رزرو هتل‌های شیراز به صورت آنلاین امکان پذیر است؟

اگر جزو آن دسته افرادی هستید که به اقامت در هتل‌ هایی با معماری و سبک سنتی علاقه دارید، هتل های سنتی شیراز مانند هتل کریم خان زند در بین هتل‌ های چهار ستاره شیراز بهترین گزینه برای شما خواهد بود. اقامتگاه سنتی درباری شیراز، هتل سنتی نیایش شیراز، اقامتگاه سنتی پنج دری شیراز و… نیز در بین اقامتگاه‌های سنتی شیراز گزینه‌های بعدی هستند. برای رزرو هتل شیراز با توجه به موقعیت و امکانات هتل و دسترسی به جاذبه های گردشگری شیراز می‌توانید یکی از آنها را برای اقامت انتخاب نمایید. این اقامتگاه‌های سنتی نیز مانند سایر هتل‌ های شیراز در سایت اقامت 24 امکان رزرو دارد.

نزدیک‌ترین هتل‌های شیراز به حرم شاهچراغ کدام است؟

اگر می خواهید در زمان حضور خود در شهر شیراز دسترسی مناسبی به حرم شاهچراغ داشته باشید، بهتر است هتل‌ هایی در نزدیکی این بارگاه متبرکه را برای رزرو هتل شیراز انتخاب کنید. رزرو هتل زندیه شیراز در بین هتل‌ های پنج ستاره شهر شیراز گزینه ای مناسب از نظر نزدیک بودن به بارگاه شاهچراغ است. علاوه بر این هتل چهار ستاره آریو برزن در خیابان زند، هتل سه ستاره وکیلی شیراز در خیابان لطفعلی خان زند و هتل سنتی نیایش شیراز گزینه‌های بعدی هستند که دسترسی بسیار مناسبی به حرم شاهچراغ دارند.

بهترین زمان سفر به شیراز چه موقعی است؟

احتمالا شما نیز با شنیدن نام بهار نارنج اولین اسمی که در ذهن‌تان نقش می‌بندد، شیراز است. اردیبهشت‌های شیراز با عطر بهارنارنج پیچیده در خیابان‌های آن هوش از سرتان خواهد برد. هوای معتدل شیراز از اواخر اسفند تا پایان اردیبهشت بهترین زمان سفر به این شهر است. البته توجه داشته باشید که این زمان شلوغ‌ترین بازه زمانی برای سفر به شیراز نیز محسوب می شود، بنابراین اگر قصد سفر به شیراز در این زمان را دارید بهتر است با برنامه ریزی دقیق تری برای رزرو هتل‌های شیراز اقدام نمایید.