خیابان امام خمینی يزد

  • استان / شهر

    يزد - يزد

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خیابان امام خمینی از خیابان های بزرگ و مهم شهر یزد می باشد که پارک شهدا در این خیابان واقع شده است و بلوار امام رضا هم از این خیابان شروع می شود.