back-image-blur back-image

میدان ابوالفضل یزد

اشتراک در شبکه های اجتماعی

  • استان / شهر

    یزد - یزد

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

این میدان بلوارهای جوکار، شهید صدوقی جنوبی، جانبازان و بزرگراه آزادگان را به یک دیگر متصل می کند و با زیرگذر حضرت ابوالفضل تقاطع غیر همسطح دارد. این میدان از طریق شهید صدوقی جنوبی به میدان باهنر و بلوارهای صدوقی شمالی، باهنر و سید رضا پاکنژاد دسترسی پیدا می کند. همچنین از طریق بلوار جوکار به میدان سادات، خیابان پارساییان و خیابان خیرآباد می رسد. میدان ابوالفضل به وسیله ی بلوار جانباز به میدان امام علی، بلوار کوثر و بلوار خامنه ای متصل می شود. مراکزی مانند: هتل تهرانی، دفتر پیشخوان خدمات دولت، ساندویچ آزادی، مجتمع فنی گرند، شرکت بیمه کوثر، بیمه آسیا، ترمینال همافر یزد خور و جایگاه سوخت پیشخوان در نزدیکی این میدان واقع شده اند.