میدان ابوالفضل يزد

  • استان / شهر

    يزد - يزد

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

میدان ابوالفضل تقاطع خیابان فروغی، خیابان فروغی، خیابان شهید محمدحسین جوکار و خیابان جانباز می باشد که این میدان از سمت خیابان جانباز و خیابان فروغی دارای زیرگذر نیز می باشد.