حسینیه و میدان وقت و ساعت و نخل يزد

  • استان / شهر

    يزد - يزد

  • دسته بندی

    جاذبه ی تاريخی

حسنیه و میدان وقت و ساعت و نخل اثری در دوره قاجاریه است و یک میدان قدیمی در یزد به حساب می آید.در این میدان دستگاه نجومی و رصدی موسوم به اوقات و ساعت قرار دارد و در زمان خود یکی از دستگاهای مهم علمی بوده و در مرکز شهر یزد در خیابان مسجد جامع یزد واقع شده است.