• استان / شهر

    يزد - يزد

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

محدوده بین بلوار استقلال، بلوار مشیر و خیابان انقلاب، محمودآباد می باشد.