خیابان تیمسار فلاحی يزد

  • استان / شهر

    يزد - يزد

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

حد فاصل بین میدان اطلسی تا میدان ابوذر خیابان تیمسار فلاحی می باشد.