میدان امام حسین يزد

  • استان / شهر

    يزد - يزد

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

تقاطع خیابان کوثر و بلوار شهید بهشتی میدان امام حسین می باشد.