banner
back-image-blur back-image

شهرک صنعتی یزد

اشتراک در شبکه های اجتماعی

  • استان / شهر

    یزد - یزد

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

از جمله فرایند منظم توسعه صنعت، ایجاد شهرک های صنعتی در نقاط مختلف کشور است که هم به لحاظ موقعیت جغرافیایی و هم از جهت تعامل میان صنعتگران، موجبات رشد و توسعه را فراهم می آورد. یکی از شهرک های ساخته شده، شهرک صنعتی یزد می باشد که از جنوب با خیابان فولاد، از شرق با کنارگذر یزد، از با خیابان ابریشم محدود شده است. مراکزی مانند شرکت مواد معدنی سارین رس پاسارگاد، سیم و کابل ستاره یزد، دفتر پست شهرک صنعتی یزد، گروه صنعتی ایساتیس، رستوران دلاوری، شرکت یزد تایر، شرکت الیاف گستر یزد خودپرداز بانک پاسارگاد، شرکت سیم و کابل یزد در این منطقه واقع شده اند.