• استان / شهر

    يزد - يزد

  • دسته بندی

    جاذبه ی تاريخی

یکی از شاخص ترین نشانه هایی که شهرهای اسان یزد را از لحاظ شکل ظاهری و منظره عمومی از دیگر شهرهای ایران متمایز می سازد وجود بادگیرهای یک تا شش طرفه می باشد.این بادگیرها جریان هوا را به اتاق های هم کف و زیرزمین می فرستاده و باعث خنک شدن فضای درونی خانه ها و مساجد می شود.