خیابان پروفسور حسابی يزد

  • استان / شهر

    يزد - يزد

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

از میدان عالم به سمت بلوار آتشنشان خیابان پروفسور حسابی می باشد.