• استان / شهر

    يزد - يزد

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

حدفاصل بین بلوار اسی زاده تا بلوار شهید قائم منتظر بلوار بسیج می باشد.