كنسولگري کشور عراق مشهد

  • استان / شهر

    خراسان رضوي - مشهد

  • دسته بندی

    نهادهای مهم

سرکنسولگری جمهوری عراق در مشهد در بلوار فردوسی می باشد.