مسافر محترم با توجه به دستور دادستانی کل کشور و نظر به شرایط کنونی کشور در مقابله با ویروس کرونا، رزرو هتل، هتل آپارتمان، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، ویلا و... تا اطلاع ثانوی امکان‌پذیر نخواهد بود

هتلالماس 2 مشهد

تخفیف رزرو تا

٪34

هتل الماس 2 مشهد

شروع قیمت از 616,000 تومان

هتلدرویشی مشهد

تخفیف رزرو تا

٪8

هتل درویشی مشهد

شروع قیمت از 513,000 تومان

هتلقصر طلایی مشهد

تخفیف رزرو تا

٪23

هتل قصر طلایی مشهد

شروع قیمت از 396,000 تومان

هتلپردیسان مشهد

تخفیف رزرو تا

٪43

هتل پردیسان مشهد

شروع قیمت از 253,000 تومان

هتلبین المللی هما 1 مشهد

تخفیف رزرو تا

٪70

هتل بین المللی هما 1 مشهد

شروع قیمت از 605,000 تومان

هتلمدینه الرضا مشهد

تخفیف رزرو تا

٪38

هتل مدینه الرضا مشهد

شروع قیمت از 545,000 تومان

هتلبین المللی هما 2 مشهد

تخفیف رزرو تا

٪55

هتل بین المللی هما 2 مشهد

شروع قیمت از 455,000 تومان

هتلبین المللی قصر مشهد

تخفیف رزرو تا

٪49

هتل بین المللی قصر مشهد

شروع قیمت از 254,000 تومان

هتلپارسیس مشهد

تخفیف رزرو تا

٪30

هتل پارسیس مشهد

شروع قیمت از 476,000 تومان

هتلپارس مشهد

تخفیف رزرو تا

٪29

هتل پارس مشهد

شروع قیمت از 504,000 تومان

هتلسی نور مشهد

تخفیف رزرو تا

٪53

هتل سی نور مشهد

شروع قیمت از 463,000 تومان

هتلبین المللی کوثر ناب مشهد

تخفیف رزرو تا

٪34

هتل بین المللی کوثر ناب مشهد

شروع قیمت از 520,000 تومان

هتلبزرگ پارک حیات مشهد

تخفیف رزرو تا

٪30

هتل بزرگ پارک حیات مشهد

شروع قیمت از 312,000 تومان

هتلپدیده شاندیز مشهد

تخفیف رزرو تا

-

هتل پدیده شاندیز مشهد

درحال بروزرسانی قیمت

هتلروتانا مشهد

تخفیف رزرو تا

-

هتل روتانا مشهد

درحال بروزرسانی قیمت

هتلروتانامشهدمال مشهد

تخفیف رزرو تا

-

هتل روتانامشهدمال مشهد

درحال بروزرسانی قیمت

هتلهشت باغ مشهد

تخفیف رزرو تا

-

هتل هشت باغ مشهد

درحال بروزرسانی قیمت

هتلقصرالضیافة مشهد

تخفیف رزرو تا

-

هتل قصرالضیافة مشهد

درحال بروزرسانی قیمت