back-image-blur back-image

بیمارستان شهید کامیاب(امدادی) مشهد

اشتراک در شبکه های اجتماعی

  • استان / شهر

    خراسان رضوي - مشهد

  • دسته بندی

    بیمارستان

بیمارستان امدادی شهید کامیاب یکی از مراکزپژوهشی -تخصصی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در زمینه سوانح و ترومادر کشورمی باشد که بیماران مراجعه کننده داخل و خارج کشور را پاسخگوست.اولین دوره گسترش فیزیکی طرح در نیمه اول دهه ۵۰ و در قسمت غربی توده اصلی و اولیه بیمارستان، با ساختمانی در سه طبقه و با زیربنای حدود ۴۰۰۰ مترمربع آغاز گردید. هدف اصلی از ساخت این بنا افتتاح بخش جراحی قلب باز در طبقه همکف ،C.C.Uو بخش بستری مربوطه در طبقه دوم و نیز تمرکز آزمایشگاهها و رادیولوژی ها در طبقه زیرزمین بوده است. عملیات ساختمانی این بنا در سالهای ۵۷-۱۳۵۶ به پایان رسید و آماده نصب تجهیزات پزشکی گردید. تحولات عظیم سیاسی اجتماعی و شروع جنگ تحمیلی از یک طرف و عفونی شدن بخش اعصاب بیمارستان امام رضا (ع) و انتقال موقت آن به بیمارستان امداد ( این انتقال موقت تبدیل به دائم شد ) باعث گردید تا ساختمان جدید بعنوان بلوک عمل اعصاب،I.C.U و بخش بستری مربوطه ایفای نقش نماید.