بیمارستان قائم مشهد

  • استان / شهر

    خراسان رضوي - مشهد

  • دسته بندی

    بیمارستان

بیمارستان قائم (عج) از شمال به خیابان احمد آباد و از جنوب به خیابان کوهسنگی و از شرق به هنرستان شهید بهشتی و از غرب به خیابان پرستار منتهی می گردد. عملیات ساختمانی آن ازسال۱۳۳۹ آغازشد و درسال ۱۳۴۶ ،۷۰۰۰ مترمربع ساختمان جهت راه اندازی کلینیک های بیمارستان آماده گردید . سپس درسال ۱۳۵۰ بخشهای مختلف بیمارستان در ۶ طبقه ( ۴ طبقه فوقانی و ۲ طبقــه تحتـانـی ) مـورد بهـره بـرداری قـرارگـرفت .