• استان / شهر

    خراسان رضوي - مشهد

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

این بلوار از بلوار وکیل آباد شروع شده و تا پل اندیشه امتداد دارد و پارک ملت مشهد در این بلوار قرار دارد