بيمارستان 17 شهريور مشهد

  • استان / شهر

    خراسان رضوي - مشهد

  • دسته بندی

    بیمارستان

اين بيمارستان در خيابان كوهسنگي و در مقابل بيمارستان اميد قرار دارد.