خيابان رضاشهر مشهد

  • استان / شهر

    خراسان رضوي - مشهد

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

این منطقه از  نقشه مشهد سال ها بعد از انقلاب ایجاد شده و به سرعت توسعه پیدا کرده است وجزو بافت هایتازه ساز نقشه مشهد محسوب می شود.