خيابان راهنمايي مشهد

  • استان / شهر

    خراسان رضوي - مشهد

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

 این خیابان در نقشه مشهد سر کنسولگری قزاقستان را در خود جای داده است.