• استان / شهر

    خراسان رضوي - مشهد

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

اين ميدان قبل از انقلاب به نام ميدان يادبود شناخته مي شد؛ ولي عموم مردم آن را با نام فلكه ي پارك مي شناختند. كه دليل آن قرار گرفتن اين ميدان در مجاورت پارك ملت بود.