back-image-blur back-image

به شهر قشم و رزرو هتل های قشم خوش آمدید

اقامتگاه بومگردی ساحل سینگو
هتل ارم قشم
هتل آوینا قشم
هتل آوینا قشم

تخفیف رزرو تا

٪22

هتل آوینا قشم

شروع قیمت از ۳,۳۱۷,۴۱۵ تومان

هتل آتامان قشم

تخفیف رزرو تا

٪44

هتل آتامان قشم

شروع قیمت از ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هتل آرتا قشم

تخفیف رزرو تا

٪28

هتل آرتا قشم

شروع قیمت از ۱,۸۴۰,۰۰۰ تومان

هتل سینگو قشم

تخفیف رزرو تا

٪38

هتل سینگو قشم

شروع قیمت از ۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان

هتل بوتیک ایرمان قشم

تخفیف رزرو تا

٪30

هتل بوتیک ایرمان قشم

شروع قیمت از ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

هتل ریحان قشم

تخفیف رزرو تا

٪61

هتل ریحان قشم

شروع قیمت از ۶۵۰,۰۰۰ تومان

هتل خلیج فارس قشم

تخفیف رزرو تا

٪48

هتل خلیج فارس قشم

شروع قیمت از ۵۵۰,۰۰۰ تومان

هتل بوتیک فولتون قشم

تخفیف رزرو تا

٪34

هتل بوتیک فولتون قشم

شروع قیمت از ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

هتل رویال قشم

تخفیف رزرو تا

٪8

هتل رویال قشم

شروع قیمت از ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

هتل دریتا قشم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل دریتا قشم

شروع قیمت از ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان پلاس قشم

تخفیف رزرو تا

٪44

هتل آپارتمان پلاس قشم

شروع قیمت از ۳۹۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه بومگردی ساحل سینگو قشم

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه بومگردی ساحل سینگو قشم

شروع قیمت از ۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان

هتل دیاموند قشم

تخفیف رزرو تا

٪70

هتل دیاموند قشم

شروع قیمت از ۹۰۰,۰۰۰ تومان

هتل آرام قشم

تخفیف رزرو تا

٪58

هتل آرام قشم

شروع قیمت از ۶۵۰,۰۰۰ تومان

هتل ویهان قشم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل ویهان قشم

شروع قیمت از ۹۹۰,۰۰۰ تومان

هتل دیانا پلاس قشم

تخفیف رزرو تا

٪37

هتل دیانا پلاس قشم

شروع قیمت از ۱,۲۹۸,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان سما2 قشم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل آپارتمان سما2 قشم

شروع قیمت از ۱۹۰,۰۰۰ تومان

هتل ساحل طلایی قشم

تخفیف رزرو تا

٪16

هتل ساحل طلایی قشم

شروع قیمت از ۲,۵۰۷,۰۰۰ تومان

هتل آزادی قشم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل آزادی قشم

شروع قیمت از ۴۰۰,۰۰۰ تومان

هتل ارم قشم

تخفیف رزرو تا

٪34

هتل ارم قشم

شروع قیمت از ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

هتل شمس قشم

تخفیف رزرو تا

٪70

هتل شمس قشم

شروع قیمت از ۷۰۰,۰۰۰ تومان

هتل آسانا قشم

تخفیف رزرو تا

٪64

هتل آسانا قشم

شروع قیمت از ۹۷۵,۰۰۰ تومان

هتل شهریار قشم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل شهریار قشم

شروع قیمت از ۵۹۵,۰۰۰ تومان

هتل مارینا 1 قشم

تخفیف رزرو تا

٪68

هتل مارینا 1 قشم

شروع قیمت از ۸۰۰,۰۰۰ تومان

هتل امیر قشم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل امیر قشم

شروع قیمت از ۶۵۰,۰۰۰ تومان

هتل پارک قشم

تخفیف رزرو تا

٪16

هتل پارک قشم

شروع قیمت از ۴۰۰,۰۰۰ تومان

هتل مارینا2 قشم

تخفیف رزرو تا

٪62

هتل مارینا2 قشم

شروع قیمت از ۹۰۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان قباد قشم

تخفیف رزرو تا

٪59

هتل آپارتمان قباد قشم

شروع قیمت از ۶۰۰,۰۰۰ تومان

هتل بهشت قشم

تخفیف رزرو تا

٪67

هتل بهشت قشم

شروع قیمت از ۴۰۰,۰۰۰ تومان

هتل سان سیتی قشم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل سان سیتی قشم

شروع قیمت از ۵۰۰,۰۰۰ تومان

مجتمع اقامتی باغ ایران زمین قشم

تخفیف رزرو تا

٪67

مجتمع اقامتی باغ ایران زمین قشم

شروع قیمت از ۶۰۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان شادناز 1 قشم

تخفیف رزرو تا

٪47

هتل آپارتمان شادناز 1 قشم

شروع قیمت از ۸۲۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان کاوان قشم

تخفیف رزرو تا

٪60

هتل آپارتمان کاوان قشم

شروع قیمت از ۵۸۰,۰۰۰ تومان

هتل سما قشم

تخفیف رزرو تا

٪60

هتل سما قشم

شروع قیمت از ۲۵۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه بومگردی فردیس قشم

تخفیف رزرو تا

٪12

اقامتگاه بومگردی فردیس قشم

شروع قیمت از ۶۰۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان دنیز قشم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل آپارتمان دنیز قشم

شروع قیمت از ۴۵۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان الیت قشم

تخفیف رزرو تا

٪32

هتل آپارتمان الیت قشم

شروع قیمت از ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

هتل ساحل سیمین قشم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل ساحل سیمین قشم

شروع قیمت از ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

هتل آرکا قشم

تخفیف رزرو تا

٪65

هتل آرکا قشم

شروع قیمت از ۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان

هتل پرشین گلف قشم

تخفیف رزرو تا

٪7

هتل پرشین گلف قشم

شروع قیمت از ۵۰۰,۰۰۰ تومان

هتل الوند 2 درگهان قشم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل الوند 2 درگهان قشم

شروع قیمت از ۷۵۰,۰۰۰ تومان

هتل مریم جزیره قشم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل مریم جزیره قشم

شروع قیمت از ۳۵۰,۰۰۰ تومان

هتل آسماری قشم

تخفیف رزرو تا

٪46

هتل آسماری قشم

شروع قیمت از ۴۸۰,۰۰۰ تومان

هتل آلاله سام و زال قشم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل آلاله سام و زال قشم

شروع قیمت از ۹۰۰,۰۰۰ تومان

هتل مروارید قشم

تخفیف رزرو تا

٪70

هتل مروارید قشم

شروع قیمت از ۵۵۰,۰۰۰ تومان

هتل رخسار قشم

تخفیف رزرو تا

٪15

هتل رخسار قشم

شروع قیمت از ۷۱۰,۰۰۰ تومان

هتل قصر الوند (الوند 2 سابق) قشم

تخفیف رزرو تا

٪59

هتل قصر الوند (الوند 2 سابق) قشم

شروع قیمت از ۵۰۰,۰۰۰ تومان

هتل آرتمیس قشم

تخفیف رزرو تا

٪50

هتل آرتمیس قشم

شروع قیمت از ۸۳۵,۰۰۰ تومان

هتل آرمان قشم

تخفیف رزرو تا

٪55

هتل آرمان قشم

شروع قیمت از ۶۰۰,۰۰۰ تومان

هتل الوند 1 قشم

تخفیف رزرو تا

٪69

هتل الوند 1 قشم

شروع قیمت از ۸۵۰,۰۰۰ تومان

مجتمع اقامتی غواصی قشم

تخفیف رزرو تا

٪57

مجتمع اقامتی غواصی قشم

شروع قیمت از ۵۸۰,۰۰۰ تومان

هتل هانی قشم

تخفیف رزرو تا

٪66

هتل هانی قشم

شروع قیمت از ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

هتل نخل هنگام قشم

تخفیف رزرو تا

٪28

هتل نخل هنگام قشم

شروع قیمت از ۱,۳۰۷,۰۰۰ تومان

نکات مهم در رزرو هتل قشم

زمانی که قصد رزرو هتل قشم را دارید بهتر است بنابر هدف سفر و معیارهای مورد نظر خود از بین هتل های قشم، هتل مناسب را انتخاب کنید. به عنوان مثال اگر هدف شما خرید و بازارگردی در قشم است، انتخاب و رزرو هتل قشم درگهان گزینه مناسب تری خواهد بود. در حالیکه برای گشت و گذار در قشم و بازدید از جاهای دیدنی قشم بهتر است موقعیت مکانی هتل و دسترسی آن به جاذبه ها را بررسی کنید.

بهترین هتل قشم

بهترین هتل قشم را می‌توانید با بررسی نظرات مهمانان قبلی، موقعیت و امکانات هتل و تنوع اتاق‌ها و چشم انداز آن انتخاب نمایید. بهترین هتل قشم رو به دریا را میتوان هتل ساحل طلایی قشم، هتل ریحان و هتل خلیج فارس دانست. هتل بوتیک آتامان با معماری و دکوراسیون زیبایی که دارد، یکی دیگر از بهترین هتل های قشم به شمار می‌رود. به طور کلی هتل های قشم از تنوع بالایی برخوردارند افراد با سلایق و بودجه های مختلف می‌توانند هتل مورد نظر خود را رزرو نمایند.

هتل های درگهان قشم

درگهان به عنوان بخشی از جزیره قشم با تعداد زیادی از مراکز خرید و بازارهای متنوع بسیار مورد توجه گردشگران جزیره قرار دارد. بنابراین بسیاری از مسافران به دنبال رزرو هتل در درگهان قشم هستند. از جمله گزینه های مناسب در بین هتل های درگهان قشم میتوان به رزرو هتل سینگو قشم، هتل پرشین گلف درگهان، هتل آلاله 2، هتل بزرگ شهریار و هتل نخل هنگام اشاره کرد.

هتل آپارتمان ارزان در قشم

اگر به دنبال سفری اقتصادی و ارزان به قشم هستید، برای انتخاب محل اقامت خود می‌توانید هتل آپارتمان های ارزان قشم را رزرو نمایید. اگرچه ممکن است هتل آپارتمان های قشم نسبت به هتل های لوکس قشم امکانات کمتری داشته باشند. هتل آپارتمان های ارزان قشم مانند هتل آپارتمان آدینه قشم، هتل آپارتمان پلاس قشم و هتل آپارتمان آرش قشم گزینه‌های مناسبی برای رزرو هتل ارزان در قشم هستند.

رزرو هتل قشم با تخفیف چگونه امکان پذیر است؟

رزرو هتل های قشم با تخفیف های همیشگی در سایت اقامت 24 امکان پذیر است؛ چرا که اقامت 24 به سبب سابقه بالا در زمینه رزرواسیون آنلاین و همکاری بلندمدت با تمام هتل های ایران، توانسته است قیمت رزرو هتل قشم را با تخفیف‌های بسیار مناسب به مشتریان خود ارائه دهد. علاوه بر این با حضور در باشگاه مشتریان اقامت 24 در تمام ایام سال می‌توانید از تخفیف‌های ویژه مشتریان بهره‌مند شوید.

هتل های قشم ارزان قیمت کدامند؟

هتل های ارزان قیمت قشم شامل هتل های یک ستاره و دو ستاره هستند و بیشتر مناسب کسانی است که صرفا هتل را به منظور مکانی برای خواب و استراحت رزرو می کنند. امکان رزرو ارزان این هتل ها با قیمت و تخفیف عالی در اقامت 24 امکان پذیر است.