• استان / شهر

    خراسان رضوي - مشهد

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

بلوار سجاد بلواري ست  که برای خرید از برند های پوشاک پر شده است. اين بلوار در نقشه مشهد در جنوب پارک ملت واقع شده است.