بازار بین المللی سپاد مشهد

  • استان / شهر

    خراسان رضوي - مشهد

  • دسته بندی

    مرکز خرید

پروژه بازار بین المللی سپاد در سال 1375به بهره بردراي رسيد و در سه فاز تجاري در خدمت مسافران و گردشگران قرار گرفت. بازار بزرگ بين المللي با بيش از 440 واحد تجاري، شعب بانکها، دفاتر بازرگاني و خدماتي، مجهزبه تأسيسات و امکانات رفاهي مي باشد و به عنوان يکي از مراکز عمده و معتبر سوغات خراسان به شمار مي رود. پارکينگ طبقاتي بازارها با ظرفيت 650 دستگاه خودرو یکی از ویژگی های بارز این بازار می باشد .