حرم ورودی حرعاملی مشهد

  • استان / شهر

    خراسان رضوي - مشهد

  • دسته بندی

    جاذبه زیارتی

از مسیر خیابان نواب صفوی ، ورودی حر عاملی میتوان به حرم مطهر مشرف شد.