• استان / شهر

    خراسان رضوي - مشهد

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

بلوار شاهد از بلوار های اصلی منطقه قاسم آباد می باشد.