title

خیابان آبکوه مشهد

  • استان / شهر

    خراسان رضوي - مشهد

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

 این خیابان در نقشه مشهد از میدان سعد آباد شروع شده و تا میدان راهنمایی امتداد دارد همچنین  موزه اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی را دراین خیابان قرار دارد.