back-image-blur back-image
  • استان / شهر

    خراسان رضوي - مشهد

  • دسته بندی

    جاذبه ی تاريخی

موزه‌ ظروف معمولا در همه شهرهاي ايران پيدا مي‌شود اما تفاوت موزه ظروف آستان قدس با موزه‌هاي ديگر در قدمت آثار به‌نمايش درآمده در آن است. سفال‌هاي مربوط به عصر آهن، يعني ۱۲۰۰ سال قبل از ميلاد مسيح را مي‌توانيد در اين موزه مشاهده كنيد.