كنسولگري کشور قرقیزستان مشهد

  • استان / شهر

    خراسان رضوي - مشهد

  • دسته بندی

    نهادهای مهم

سفارت خانه ی کشور قرقیزستان در بلوار فرامرز عباسی قرار دارد.