بيمارستان شهيد كامياب مشهد

  • استان / شهر

    خراسان رضوي - مشهد

  • دسته بندی

    بیمارستان

بيمارستان سوانح امدادي شهيد کامياب يكي از مراكزپژوهشي -تخصصي دانشگاه علوم پزشكي مشهددر زمینه سوانح و ترومادر كشورمي باشدکه بيماران مراجعه كننده داخل و خارج کشور را پاسخگوست. عمليات ساختماني بيمارستان امداد توسط جمعيت شير و خورشيد وقت ( هلال احمر) در نيمه اول دهه ۴۰ با زيربناي حدود ۲۵۰۰ متر مربع و در عرصه اي به مساحت تقريبي ۱۷ هزار متر مربع آغاز و در تاريخ ۲۵ مرداد ۱۳۴۵ به بهره برداري رسيد.