• استان / شهر

    خراسان رضوي - مشهد

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

 این بلوار در نقشه مشهد از  بلوار ملک آباد شروع شده و تا میدان خیام مشهد امتداد دارد.