title
  • استان / شهر

    خراسان رضوي - مشهد

  • دسته بندی

    جاذبه ی تفریحی

اولین باغ پرندگان شرق کشور در منطقه تجاری گردشگری سپاد می باشد. باغ پرندگان سپاد علاوه بر وجود انواع پرندگان کمیاب و نادر ایرانی و آسیایی، پرندگانی از کشور آفریقا در این مجموعه قرار دارند.