بلوار استاد یوسفی مشهد

  • استان / شهر

    خراسان رضوي - مشهد

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

بلوار و خیابان استاد یوسفی د رمنطقه ی قاسم آباد قرار دارد.