• استان / شهر

    خراسان رضوي - مشهد

  • دسته بندی

    بیمارستان

این بلوار از میدان لادن شروع شده و تا بلوار کاوه امتداد دارد.